Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie informuje, że od środy 10 czerwca 2020 r. Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Iławie, Lipowcu, Półwsi oraz w Zakładzie w Rudnie będą otwarte w każdy poniedziałek, środę i piątek w godz. 7-16.

Rodzaje przyjmowanych odpadów oraz warunki przyjęcia odpadów pozostają bez zmian.

Szczegóły dotyczące przyjmowania odpadów w PSZOK-ach. (format pliku: PDF, rozmiar: kB)