W dniu 2 czerwca 2020 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłosił nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego - Ochrona powierzchni ziemi – Usuwanie azbestu.

Głównym celem programu jest likwidacja i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest wytwarzanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
Programem objęte są przedsięwzięcia w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Wytyczne programu (format pliku PDF, rozmiar: 279 kB)

Pełna oferta dofinansowania oraz wymagane dokumenty dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.