ZUOK RUDNO Sp. z o.o. informuje, że w okresie 1 – 30 czerwca 2020 roku Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudnie, w Lipowcu, w Iławie i w Półwsi będą otwarte w następujących dniach i godzinach: - każdy poniedziałek, środa i piątek; w godz. 12-16.

Od mieszkańców z terenu Związku Gmin przyjmowane będą następujące odpady: - meble domowe, elektrośmieci, odpady budowlane (poremontowe, wyłącznie z remontów wykonywanych przez mieszkańców we własnym zakresie - maksymalnie 1 tona w ciągu roku na daną nieruchomość), opony (pochodzące z  pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej  do 3,5 tony) – maksymalnie 8 sztuk w ciągu roku na daną nieruchomość oraz odpady ulegające biodegradacji (trawa, liście itp.).