Wypełniając obowiązek informacyjny o przyznanej dla Gminy Jonkowo dotacji informujemy, iż zadanie pod nazwą ,,Udzielanie Gminie Jonkowo pomocy finansowanej w formie dotacji celowej w wysokości 3 000 zł. na zadanie własne Gminy z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc osobom poszkodowanym w wyniku pożaru w dniu 4 kwietnia 2022 roku„ zostało sfinansowane ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Plakat informacyjny (format pliku PDF, rozmiar: 130 kB)