Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jonkowie informuje, że Wójt Gminy Jonkowo, Zarządzeniem Nr 115/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. ogłosił konsultacje społeczne o zasięgu gminnym, których celem było poznanie opinii, uwag i propozycji mieszkańców gminy Jonkowo do projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jonkowo na lata 2021- 2028. Ustalono termin konsultacji od dnia 3.12.2020 r. do dnia 16.12.2020 r.

W toku przeprowadzonych konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniach 3 -16 grudnia 2020 r.  nie wpłynęły wnioski w sprawie wyrażenia opinii lub uwag do projektu Strategii.

 

Raport z przebiegu konsultacji społecznych (plik w formacie PDF, rozmiar 61 kB)