Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jonkowie informuje, że od 3 do 16 grudnia 2020 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jonkowo na lata 2021-2028.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem SRPS Gminy Jonkowo na lata 2021-2028 i składania ewentualnych uwag i wniosków. Szczegóły w na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakładce konsultacje społeczne.

Załączniki:

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jonkowo na lata 2021-2028 (format PDF, rozmiar: 772 kB)

Formularz konsultacji (format PDF, rozmiar: 179 KB)

Zarządzenie Wójta Gminy Jonkowo w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jonkowo (format PDF, rozmiar: 71 kB)