Zadanie pn.: „Udzielenie Gminie Jonkowo pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 3 000 zł na zadanie własne Gminy z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc osobom poszkodowanym w wyniku pożaru w dniu 21 stycznia 2021 roku” zostało sfinansowane ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Plakat informacyjny (format pliku PDF, rozmiar: 119 kB)