Wójt Gminy Jonkowo informuje o rozstrzygnięciu I Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2023 r.

 

Zakres zadań przewidzianych w 2023 roku:

  1. działania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  2. działania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Jonkowo,
  3. działania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

 

Załączniki:

Treść Zarządzenia nr 26/2023 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 20 lutego 2023 roku wraz z załącznikiem o przyznanych dotacjach.  (format pliku: PDF, rozmiar: 320 kB)