Grafika przedstawiająca dziecko bawiące się balonami.

Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Wołowno-Bałąg serdecznie zapraszają dzieci z naszego sołectwa do wspólnego świętowania Międzynarodowego Dnia Dziecka w dniu 4 czerwca 2022r. (sobota).

Zdjęcie ekranu laptopa z uruchomionym programem do obsługi drukarki 3d

Szkoła Podstawowa we Wrzesinie, podobnie jak 99% szkół w Polsce skorzystała z rządowego programu Laboratoria Przyszłości,  którego celem jest rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.

Grafika z logo programu i napis: laboratoria przyszłości

Do naszej szkoły sukcesywnie dociera nowoczesny sprzęt wartości 106 000zł pozyskany w ramach programu rządowego Laboratoria Przyszłości – inicjatywy edukacyjnej realizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancerarii Prezesa Rady Ministrów. Wsparcie finansowe dostaliśmy bez konieczności wniesienia wkładu własnego.

Krajobraz warmiński: kapliczka, drzewa, zabudowania.

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jonkowie serdecznie zaprasza do udziału w konkursie "Wiosna na Warmii". Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III i klas IV - VIII szkół podstawowych w Olsztynie oraz powiecie olsztyńskim.  Szczegółowe informacje w regulaminie konkursu. Regulamin konkursu w załączniku.

 

Teresa Gębska

Biblioteka Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jonkowie

 

Regulamin konkursu, karta zgłoszenia i oświadczenie o wyrażonych zgodach (format pliku: PDF, rozmiar: 123 kB)