20 maja 2023 r. druhny i druhowie z jednostek OSP Jonkowo oraz OSP Mątki, wspólnie z młodzieżą z MDP wzięli udział w obchodach Dnia Strażaka oraz Powiatowym Pikniku Strażackim w Biskupcu.

 

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą o godz. 12:00 w kościele pw. św. Jana Chrzciciela, skąd poczty sztandarowe zaproszonych jednostek w asyście Orkiestry Dętej Wojska Polskiego w Giżycku udały się na plac apelowy dawnej jednostki wojskowej przy Al. Broni. Gminę Jonkowo reprezentował poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jonkowie i proporzec Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Jonkowo.

O godz. 13:00 na placu odbył się uroczysty apel, podczas którego wręczono awanse, odznaczenia i wyróżnienia funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej, a także medale druhom Ochotniczych Straży Pożarnych. Odznaczenia wręczali: podsekretarz stanu w MSWiA, Błażej Poboży, wojewoda warmińsko-mazurski, Artur Chojecki oraz warmińsko-mazurski komendant, nadbryg. Tomasz Komoszyński. Druhowie z OSP otrzymali medale z rąk: wicemarszałek Sylwii Jaskulskiej, starosty olsztyńskiego Andrzeja Abako i burmistrza Biskupca Kamila Kozłowskiego. Jednostki OSP Jonkowo  i OSP Wrzesina  otrzymały okolicznościowe czeki na działalność statutową.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości, na scenie swój repertuar zaprezentowała Orkiestra Dęta OSP Jonkowo, która działa od stycznia tego roku. Pod batutą kapelmistrza Mateusza Sławińskiego swoje umiejętności zaprezentowała w kilku utworach przygotowanych na to wydarzenie tj "Warmiak". Na pikniku nie zabrakło poczęstunku w postaci strażackiej grochówki, a także gier, zabaw i konkursów dla najmłodszych.

Dużą atrakcją był wóz strażacki z OSP Mątki przy którym ustawiała się kolejka by zrobić zdjęcie.

Z tego miejsca warto podziękować za wsparcie Wójtowi Wojciechowi Giecko za udostepnienie transportu i pomoc w pozyskaniu statywów oraz staroście powiatu olsztyńskiego Andrzejowi Abako za koszulki w których wystąpiła orkiestra.

 

Zapraszamy do GALERII ZDJĘĆ