Skoroszyty ułożone na stosie

Szanowni Mieszkańcy. Poniżej prezentujemy raport z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących  projektu Uchwały Rady Gminy Jonkowo w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego, przeprowadzonych w dniach 24 maja 2021 r. - 7 czerwca 2021 r.

Grafika przedstawiająca rozrzucone zabawki i tekst: Międzynarodowy Dzień Dziecka

Z okazji Dnia Dziecka życzymy zarówno dzieciom jak i ich rodzicom wielu wspólnych, radosnych chwil. Niech każdy dzień będzie wspaniałą przygodą.

Życza: Wójt Gminy Jonkowo - Wojciech Giecko oraz Przewodniczący Rady Gminy Jonkowo - Sławomir Wydymus

Zdjęcie przedstawiające budynek szkoły oraz boisko widziane z lotu ptaka.

,,Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat dla jednej osoby”. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej we Wrzesinie składa gorące podziękowania panu Tomaszowi Zalewskiemu oraz panu Andrzejowi Adamczykowi - Strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrzesinie za bezinteresowną pomoc w przygotowaniu boiska przyszkolnego do sezonu wiosenno-letniego.

Dziękuję

Anna Wasielewska

Zdjęcie: salutujący strażak, stojący tyłem, na koszulce napis: straż.

Z okazji Dnia Strażaka życzymy wszystkim Strażakom pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym, dużo zdrowia dla Was i Waszych rodzin. Składamy serdeczne podziękowania za Wasz trud, za poświęcenie, za wielki dar serca, jakim jest Wasza piękna służba i zaangażowanie.

Życzymy bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji! Należą Wam się ogromne podziękowania za poświęcenie w ochronie życia i mienia ludzkiego, za zaangażowanie i gotowość do niesienia pomocy. Niech idee czerpane bezpośrednio od patrona strażaków, św. Floriana, przyświecają Wam zawsze.

Wójt Gminy Jonkowo - Wojciech Giecko,

Przewodniczący Rady Gminy Jonkowo - Sławomir Wydymus.

 

Rury kanalizacyjne ułożone na stosie

Szanowni Mieszkańcy. Przypominamy o obowiązku podłączenia nieruchomości do istniejącej już sieci kanalizacyjnej. Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku, gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków przed oddaniem do użytku sieci kanalizacji sanitarnej.

Kredki świecowe rozrzucone na stole.

Gmina Jonkowo na chwilę obecną nie zmienia wcześniejszej decyzji o możliwości zapewnienia opieki dla dzieci przedszkolnych w wakacje, jednakże ostateczna decyzja podjęta będzie w terminie późniejszym i uzależniona od sytuacji związanej z pandemią.

Tablica z napisem sołtys przyczepiona na płocie

Drodzy Sołtysi i Członkowie Rad Sołeckich Gminy Jonkowo. Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa pragniemy złożyć wszystkim pełniącym te zaszczytne funkcje serdeczne podziękowania i słowa uznania za pracę pełną zaangażowania na rzecz lokalnej społeczności. Dziękujemy za dobrą współpracę, Państwa zaangażowanie i liczne inicjatywy, które przekładają się na rozwój sołectw oraz realizację potrzeb ich mieszkańców.

W tle cztery postaci. Napis: liczymy się dla Polski. Link do strony spis.gov.pl

Informujemy, że Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rozpocznie się na terenie całej Polski od 1 kwietnia 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24:00. Udział w spisie jest obowiązkowy.