Pani Kamili Marczak wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Taty składają: Wójt Gminy Jonkowo, Przewodniczący Rady Gminy Jonkowo oraz koleżanki i koledzy z Urzędu Gminy.

 

Ramka z kondolencjami o treści jak na początku artykułu.