Dyrektor Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Jonkowie zatrudni nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej na okres zastępstwa do listopada oraz nauczyciela współorganizującego proces kształcenia w klasach starszych.