We wtorek, 1 sierpnia 2023 r. podpisana została umowa na "Dostawę lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mątki".

 

Postępowanie przetargowe na dostawę samochodu wygrała firma DRAGON Spółka Cywilna, Sebastian Kucharz, Bogusław Dudek z Dąbrowy Górniczej. Samochód trafi do OSP Mątki w ciągu 80 dni od dnia podpisania umowy. 

Koszt zakupu zamknął się kwotą 348 889 zł 50 gr,  z czego 50%  pochodzi z pozyskanej dotacji z „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”.  Gratulujemy OSP Mątki nowego nabytku.

Cztery osoby siedzące przy stole w gabinecie wójta podczas podpisywania dokumentów.    Kobieta i mężczyzna siedzą przy stole i podpisują dokumenty.