Ze smutkiem żegnamy Piotra Romanowskiego, Prezesa Stowarzyszenia Ekologiczno-Artystycznego "Ręką Dzieło". Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci rodzinie i najbliższym składają Wójt Gminy Jonkowo, Przewodniczący Rady Gminy Jonkowo, Radni Gminy Jonkowo oraz pracownicy Urzędu Gminy w Jonkowie.

 

Ramka z kondolencjami o treści jak powyżej.