Pani Agnieszce Margalskiej wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Taty składają: Wójt Gminy Jonkowo, Przewodniczący Rady Gminy Jonkowo oraz pracownicy Urzędu Gminy.

 

Ramka z kondolencjami o treści jak powyżej.