Od 21 kwietnia 2022 r. wnioski w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - 40 zł., należy składać do GOPS Jonkowo ul. Lipowa 11.

 

Uchwałą XLVI/370/2022 z dnia 28.03.2022 upoważniono Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jonkowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Uchwała została opublikowana 6 kwietnia 2022r. i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji.

Przypominam, że podstawą otrzymania świadczenia jest złożenie wypełnionego wniosku wraz załączoną kartą osoby przyjętej do zakwaterowania (imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania, PESEL, lub w przypadku braku rodzaj oraz numer/seria dokumentu potwierdzającego tożsamość).