Z żalem zawiadamiamy, że 21 kwietnia 2020 roku w wieku 90-ciu lat zmarł członek OSP Jonkowo - Jerzy Kaesler. Druh Jerzy był prezesem naszej jednostki. Funkcję tę pełnił przez prawie 30 lat, do 1979 roku. Był jednym z inicjatorów budowy Domu Strażaka w Jonkowie. Pogrzeb odbył się 29 kwietnia 2020 roku w Niemczech.

By uczcić pamięć naszego druha w dniu pogrzeby po godz. 12:00 została symbolicznie włączona syrena alarmowa OSP Jonkowo w asyście pocztu sztandarowego.

Cześć jego pamięci!

Wspomnienie o treści jak wyżej. Z lewej strony palące się znicze, z prawej strony - zdjęcie zmarłego.

Poczet sztandarowy OSP Jonkowo przed budynkiem straży oddaje honory zmarłemu