Pragniemy Państwa serdecznie zaprosić do udziału w dwóch spotkaniach konsultacyjnych poświęconych projektowi Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna 2030+ - Nowe wyzwania.

Spotkania zaplanowano na 27 października 2021 r. w formule on-line, w dwóch oddzielnych sesjach:

  • w godzinach 11:00 – 13:00
  • w godzinach 17:00 - 19:00. 

Link do spotkania

W trakcie procesu opracowywania dokumentu odbędzie się szereg konsultacji społecznych, podczas których przedstawiciele instytucji, przedsiębiorstw, stowarzyszeń i wspólnot oraz inni mieszkańcy miasta, zainteresowani problematyką społeczno-gospodarcza Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna , będą mogli wskazać najważniejsze, ich zdaniem, sprawy i problemy. Konsultacje społeczne pozwolą na dokładne poznanie preferencji mieszkańców i ich wizji rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna.

Źródło informacji: Urząd Miasta Olsztyna