Dyrektor Szkoły Podstawowej we Wrzesinie ogłasza nabór na stanowisko konserwatora.

Wielość wakatu: ½ etatu

Liczba godzin w tygodniu: 20 godzin

Zatrudnienie od 01.08.2021r.

1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie minimum zawodowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku konserwator

2. Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku lub posiadanie zainteresowania
 • umiejętności pielęgnacji zieleni, technicznych i remontowo-budowlanych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność samodzielnego organizowania czasu pracy,
 • mile widziane dodatkowe uprawnienia,
 • wysoka kultura osobista,
 • sumienność i punktualność.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. wykonywanie prac naprawczo-remontowych na terenie szkoły i w budynkach szkolnych,
 2. dbanie o stan techniczny sprzętu szkolnego (systematyczne kontrolowanie sprzętu i bieżąca naprawa uszkodzeń),
 3. wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości wokół budynków oraz poprawą funkcjonalności i estetyki terenu zielonego,
 4. współpraca z innymi pracownikami obsługi szkoły,
 5. wykonywanie innych różnych prac zleconych przez przełożonego.

4. Wymagane dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie do pracy
 2. Curriculum Vitae

Dokumenty składać należy w  terminie do 9 lipca 2021 r. w sekretariacie szkoły.

Szkoła Podstawowa w Wrzesinie 

Tel. 89 5128 119