Dyrektor Żłobka Publicznego w Warkałach informuje, że w dniach 12.03.2020 r. - 25.03.2020 r. zawieszona zostaje działalność żłobka.

W załączeniu zarządzenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11.03.2020 r.

Informacja o zawieszeniu działalności Żłobka od 12.03.2020 r. przekazana została w późnych godzinach wieczornych w dniu 11.03.2020.

Uwaga! Załącznik dostarczony przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego jest niedostępny cyfrowo.

Zarządzenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego (wersja PDF, rozmiar: 261kB)