Państwu Ewie i Wojciechowi Jończykom wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Syna składają Wójt Gminy Jonkowo, Przewodniczący Rady Gminy, oraz pracownicy Urzędu Gminy w Jonkowie.

Ramka z kondolencjami o treści jak we wstępie artykułu.