Pani Justynie Rutkowskiej wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Teściowej składają Wójt Gminy Jonkowo, Przewodniczący Rady Gminy, oraz pracownicy Urzędu Gminy w Jonkowie.

 

Ramka z kondolencjami o treści jak we wstępie artykułu.