„Czytając wiersze i opowiadania młodych pisarzy, odbyłam podróż w wyjątkowe miejsca. Zanurzyłam się w nich, jak w obcym mieście, poznając ich jasne i ciemne strony, przestronne place i ciasne zaułki. Nie wszystkie historie są radosne, ale przecież życie człowieka takie jest – czasem wesołe, a czasem nie i to jest fascynujące! Dziękuję za tę piękną podróż, a młodym pisarzom gratuluję dojrzałego pióra” – tak o twórczości młodych pisarzy – laureatów Międzyszkolnego Konkursu Literackiego „Dziecięcym Piórem”  napisała dziennikarka, autorka powieści i poetka Bożena Kraczkowska.

 

Sam projekt „Dziecięcym Piórem” jest realizowany przez Szkołę Podstawową we Wrzesinie od sześciu lat. Inicjatywę wspierają ludzie związani z pisarstwem zawodowo – pani Bożena Kraczkowska i pan Arkadiusz Łakomiak. Konkurs jest promowany i objęty patronatem Warmińsko -  MazurskiegoOśrodka Doskonalenia Nauczycieli, Wójta Gminy Jonkowo oraz Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jonkowie. Duży wkład w medialną promocję projektu ma dziennikarka Radia Olsztyn pani Monika Szczygło, która cyklicznie zaprasza organizatorów i laureatów konkursu do swojej audycji „Dziecinada”.

W tym roku młodzi pisarze nadsyłali swoje prace w kategorii wiersz i proza. Organizatorzy nie narzucali tematu. Komisja konkursowa przyznała nagrody w trzech kategoriach wiekowych: kl. III-IV, V-VI i VII-VIII. Nadesłano około 50 prac ze szkół powiatu olsztyńskiego. Finałowe spotkanie literackie odbyło się 30 maja 2023 r. w Szkole Podstawowej we Wrzesinie, która na kilka popołudniowych godzin zamieniła się w literacką kawiarnię. Motywem przewodnim spotkania było „malowanie nie tylko słowem, ale również muzyką i pędzlem”. Zaproszeni goście mieli okazję wysłuchać recytacji w wykonaniu uczennic kl. IV – Marty Zaniewskiej i Niny Zalech, występów wokalnych Oliwii Zielińskiej, Kamila Zawłockiego i Vladyslavy Hromakovej oraz obejrzeć galerię prac plastycznych uczniów Szkoły Podstawowej we Wrzesinie.

Artystyczna atmosfera doskonale odzwierciedlała podstawowe cele konkursu: wyrażanie siebie poprzez twórczość własną, budowanie poczucia wartości, przełamywanie ograniczeń i obaw przed oceną, a przede wszystkim pokazywanie, że warto mieć pasję, którą może być pisarstwo.

Szczególne podziękowania za pomoc w realizacji projektu należą się polonistkom Szkoły Podstawowej we Wrzesinie Izabeli Kędzierzawskiej, Iwonie Szymańskiej, Monice Wilczewskiej, nauczycielom Paulinie Chojnackiej-Dej, Alicji Skorupskiej, Elżbiecie Pieklik, Henrykowi Kita, pracownikom szkoły Jolancie Block, Urszuli Grochal, Jarosławowi Drężek, uczniom Grzegorzowi Kołodziejowi, Aleksandrowi Olszewskiemu, Piotrowi Bezat oraz całej klasie VI.

Finansowo projekt „Dziecięcym Piórem” został wsparty przez Urząd Gminy Jonkowo, Gminny Ośrodek Kultury, Radę Rodziców, Dyrektora Szkoły Podstawowej we Wrzesinie panią Beatę Michalską, firmę Krysgum z Giedajt.

Wszystkim młodym pisarzom należą się wielkie gratulacje. Niech ich postawa zachęca młodych, którzy chcą wyrazić się w pisarstwie, do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Literackim „Dziecięcym Piórem” za rok.

Więcej informacji oraz lista laureatów dostępne są na stronie Szkoły Podstawowej we Wrzesinie: http://pspwrzesina.superszkolna.pl/

 

Tekst: Izabela Kędzierzawska
SP Wrzesina

Zdjęcie grupy osób siedzących przy stolikach.   Zdjęcie osób siedzących przy stolikach, w głębi osoba mówiąca przez mikrofon.

Zdjęcie osób siedzących przy stoliku słuchających wystąpienia uczniów.