Nasza placówka realizuje projekt Czas na działanie przez kodowanie. Dofinansowanie w wysokości 14 419 zł. otrzymaliśmy w ramach XIV edycji konkursu grantowego Na Dobry Początek Fundacji BGK.

 

Projekt realizujemy od 10.01.2022 r. do 24.06.2022 r. Uczestnikami projektu są przedszkolaki, rodzice i nauczyciele. Dzieci biorą udział w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli, którzy wzbogacili swój warsztat podczas szkolenia z zakresu kodowania. Przedszkolaki podczas zajęć rozwijają kompetencje społeczne, logiczne myślenie, komunikację, koordynację wzrokowo – ruchową. Dzieci uczą się  kompromisu i organizacji pracy oraz doskonalą funkcje poznawcze i koncentrację uwagi.Rodzice zaproszeni zostali do udziału w zajęciach otwartych Kodowanie na dywanie.

 

Dorota Kaczmarczyk
Ewelina Sarol