Z radością informujemy, że wniosek złożony przez naszą szkołę w październiku 2021 roku został rozpatrzony pozytywnie i tym samym otrzymaliśmy rządowe wsparcie finansowe na realizację Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025.

 

Dofinansowanie, które opiewa na kwotę 12 000 zł. planujemy przeznaczyć na wzbogacenie księgozbioru w nowości wydawnicze, nowe wydania lektur, pozycje popularnonaukowe o tematyce historycznej, regionalnej, zmodernizowanie sprzętu komputerowego biblioteki oraz promocję czytelnictwa.

Dzięki temu projektowi uczniowie naszej szkoły będą mogli poszerzać swoje zainteresowania.

Teresa Gębska

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jonkowie