Informujemy, że Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki przygotowuje dokument pn. „Raport na temat podaży turystyki wiejskiej po pandemii COVID-19”.

 

 

W celu przygotowania dokumentu zostanie przeprowadzone badanie ankietowe odnoszące się do m.in. następujących kwestii:

  1. Charakterystyka właścicieli obiektów turystyki wiejskiej
  2. Uwarunkowania finansowe prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich (Formy opodatkowania, udziału dochodów z prowadzenia działalności turystycznej na wsi w całości osiąganych dochodów).
  3. Działalność agroturystyczna oraz jej potencjał (Skala prowadzonej działalności, struktura zakwaterowania - pokoje gościnne, samodzielne jednostki mieszkalne, zakres usług dodatkowych prowadzonych w obiekcie turystyki wiejskiej, wykorzystanie potencjału wsi w ofercie gospodarstwa, oferta usług prozdrowotnych, usługi wyżywienia w gospodarstwie,
  4. Jakość usług w gospodarstwach agroturystycznych - Jakość bazy noclegowej, jakość bazy sanitarnej
  5. Przynależność do organizacji branżowych
  6. Formy promocji wykorzystywane w obiekcie turystyki wiejskiej

 

Uzyskane dane posłużą również do zgłaszania inicjatyw ustawodawczych, mających na celu zahamowanie negatywnych procesów zachodzących w polskiej turystyce wiejskiej oraz wsparcie rozwoju i promocji oferty turystycznej polskiej wsi.

Link do ankiety on-line: https://forms.gle/jG9vDcLEN4YXF15Y7

 

Załączniki:

Ankieta w wersji edytowalnej programu MS Word (plik DOCX, rozmiar: 140 kB)

List rekomendujący udział w badaniu Polskiej Federacji TurystykiWiejskiej (plik PDF, rozmiar: 131 kB)