Sołtys oraz Rada Sołecka sołectwa Wrzesina zapraszają mieszkańców Wrzesiny na zebranie wiejskie, które odbędzie się 7 września 2023 r. (czwartek) w sali OSP Wrzesina o godz. 19:00 (I termin). W przypadku braku kworum II termin wyznaczony zostaje na godz. 19:15.

 

Tematem zebrania będzie przyjęcie wniosków i podjęcie uchwały rozdysponowania środków funduszu sołeckiego na rok 2024.

Z poważaniem
Marcin Dremo.