Samodzielność, Aktywność, Mobilność to program skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające codzienne funkcjonowanie.

 

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i:

  • ograniczają cię bariery architektoniczne we własnym mieszkaniu lub domu, przez które nie jesteś w stanie samodzielne wyjście na zewnątrz,
  • posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym z powodu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia
    wózka,
  • nie ukończyłeś 65 roku życia,

możesz uzyskać dofinansowanie do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne
opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

 

Szczegółowe infrmacje o programie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (plik w formacie PDF, rozmiar: 573 kB).