Serdecznie zapraszamy mieszkańców Nowego Kawkowa na zebranie, które odbędzie się w niedzielę 30.10.2022 r. o godz. 17:00 przy świetlicy wiejskiej. (W przypadku braku kworum drugi termin będzie przypada na 30 października na godzinę 17:15).

 

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania i przywitanie gości.
  2. Głosowanie i zatwierdzenie projektu porządku obrad oraz stwierdzenie praworządności obrad.
  3. Wybór przewodniczącego zebrania.
  4. Zmiany przedsięwzięć budżetu lub ich zakresu za rok 2022.
  5. Zamknięcie zebrania.

 

Sołtys Nowego Kawkowa
Jan Dowgielewicz
Rada sołecka