W związku z aktualną sytuacją geopolityczną, której następstwem jest trwający na świecie kryzys energetyczny, Ministerstwo Klimatu i Środowiska uruchomiło kampanię edukacyjną dotyczącą oszczędzania energii. Jej celem jest kształtowanie postaw i nawyków społeczeństwa nt. racjonalnego gospodarowania energią cieplną i elektryczną w gospodarstwie domowym, biurze czy szkole.

 

Szczegółowe informacje dotyczące kampanii „Oszczędzamy energię” znajdą Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-ekologiczna/oszczedzamy-energie