Sołtys i Rada Sołecka zapraszają wszystkich mieszkańców Sołectwa Wołowno-Bałąg na zebranie mieszkańców w dniu 19.09.2022 r. (poniedziałek) w świetlicy wiejskiej: I termin godz.: 19:00, II termin godz. 19:15.

 

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania i przywitanie gości.
  2. Głosowanie i zatwierdzenie projektu porządku obrad oraz stwierdzenie praworządności obrad.
  3. Wybór przewodniczącego.
  4. Sprawozdanie sołtysa z realizacji budżetu w roku 2022.
  5. Ustalenie budżetu wiejskiego na rok 2023.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie zebrania.

Z poważaniem:
Joanna Marczewska – Sołtys