Organizatorem konkursu na najciekawszy projekt sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego, jest Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów z siedzibą w Koninie przy współpracy z Samorządami Województw pod patronatem medialnym miesięcznika „Gazeta Sołecka”.

Konkurs skierowany jest do wszystkich sołectw, które w latach 2010-2020 realizowały projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest prawidłowe i terminowe złożenie/przesłanie formularza zgłoszeniowego, zawierającego opis projektu wraz z załącznikami do siedziby Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.

Regulamin konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” (format PDF, rozmiar: 281 kB)

Konkurs w pytaniach i odpowiedziach (format PDF, rozmiar: 143 kB)

Formularz zgłoszeniowy (format DOCX programu Word, rozmiar 111 kB)

Oświadczenie wójta/burmistrza (format DOCX programu Word, rozmiar 155 kB)

Oświadczenie autora zdjęć (format DOCX programu Word, rozmiar 93 kB)