Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia o stwierdzeniu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego choroby wymienionej w pkt 12 załącznika nr 2 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, tj. z dnia 17 kwietnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1075)  afrykańskiego pomoru świń u dzików.

 

Pełna treść zawiadomienia Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii (plik PDF, rozmiar: 577 kB).