Grafika przedstawiająca: krzyż z gałązką oliwną i napis kondolencje

"Ból i samotność po stracie tak bliskiej osoby niech złagodzi prawda, że nie umiera ten, kto pozostaje w sercach bliskich"

Dwie palące się świece na czarnym tle i blask w kształcie krzyża w oddali.

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu naszej wieloletniej Pracownicy, Teresy Zajkowskiej. Rodzinie i bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Dyrektor i Pracownicy Przedszkola w Jonkowie 

Napis kondolencje, w tle znicz stojący na nagrobku

Ze smutkiem żegnamy Pawła Reisenberga wieloletniego Sołtysa sołectwa Gutkowo. Rodzinie i najbliższym wyrazy głębokiego współczucia składają: Wójt Gminy Jonkowo, Przewodniczący Rady Gminy Jonkowo oraz Pracownicy Urzędu Gminy Jonkowo.

Grafika z napisem kondolencje, u góry krzyż z gałązką oliwną, na bokach ornamenty.

Panu Edwardowi Siarkiewiczowi, Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Żony składają Wójt Gminy Jonkowo, Przewodniczący Rady Gminy, Radni Gminy Jonkowo oraz pracownicy Urzędu Gminy w Jonkowie.

Grafika przedstawiająca: krzyż z gałązką oliwną i napis kondolencje

Ze smutkiem żegnamy Jana Żakowicza, wieloletniego przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego i członka Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jonkowie. Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci rodzinie i najbliższym składają Wójt Gminy Jonkowo, Przewodniczący i Radni Gminy Jonkowo oraz pracownicy Urzędu Gminy w Jonkowie.

Ilustracja poglądowa. Strażak salutujący, stojący tyłem, ubrany w czerwoną koszulkę z napisem straż

Z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka życzymy wszystkim Strażakom pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym, dużo zdrowia dla Was i Waszych rodzin. Składamy serdeczne podziękowania za Wasz trud, za poświęcenie, za wielki dar serca, jakim jest Wasza piękna służba i zaangażowanie.

Życzymy bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji! Należą się Wam ogromne podziękowania za poświęcenie w ochronie życia i mienia ludzkiego, za zaangażowanie i gotowość do niesienia pomocy. Niech idee czerpane bezpośrednio od patrona strażaków, św. Floriana, przyświecają Wam zawsze.

Wójt Gminy Jonkowo - Wojciech Giecko oraz Przewodniczący Rady Gminy Jonkowo - Sławomir Wydymus.