Ze smutkiem żegnamy Waldemara Remiszewskiego radnego gminy Jonkowo w latach 2006-2014. Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci rodzinie i najbliższym składają: Wójt Gminy Jonkowo, Przewodniczący Rady Gminy Jonkowo oraz pracownicy Urzędu Gminy w Jonkowie.

 

Ramka z kondolencjami o treści jak powyżej.