Z okazji Dnia Strażaka składamy wszystkim Druhnom i Druhom najserdeczniejsze życzenia.

Ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego to działanie wpisane w codzienną strażacką służbę.

Życzymy, aby ta trudna praca była źródłem satysfakcji oraz powodem do dumy, a uznanie społeczne niech towarzyszy Wam w codziennej działalności.

Wójt Gminy Jonkowo - Wojciech Giecko, Przewodniczący Rady Gminy Jonkowo - Sławomir Wydymus

 

Grafika z wężem i herbem strażackim oraz herbem gminy Jonkowo i treścią życzeń jak powyżej.