Bele siana, u góry logo Centralnego Biura Spisowego

W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, podejmuję decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych przydzielonych im do realizacji, z wykorzystaniem otrzymanych urządzeń mobilnych.

Banknoty i monety euro.

Informujemy, że w dniu 07.08.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Jonkowie odbędzie się dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Tablica z napisem Urząd Gminy Jonkowo. W tle budynek urzędu.

Informujemy, że w dniach: 14 sierpnia 2020 i 24 grudnia 2020 roku Urząd Gminy w Jonkowie będzie nieczynny.

Łany zboża, pszenicy

Informujemy, że w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju zostanie przeprowadzony Powszechny Spis Rolny.