Stacjonarny aparat telefoniczny

Uwaga Petenci! Informujemy o aktualizacji numerów telefonów kontaktowych z poszczególnymi referatami Urzędu Gminy w Jonkowie.

Zdjęcie poglądowe - wykresy

Szanowni Państwo, każdy, kto składając swój PIT jako miejsce zamieszkania wskaże Gminę Jonkowo, będzie miał udział w jej rozwoju.

Ilustracja poglądowa. Osoba siedząca przed laptopem.

Gmina Jonkowo zakończyła wdrażanie projektu  pt. „Cyfryzacja Urzędu Gminy Jonkowo – e-usługi dla Petenta”, na który pozyskała środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.