Przewodniczący Rady Gminy, Sławomir Wydymus, ma zaszczyt zaprosić na obrady siedemdziesiątej (LXX) sesji Rady Gminy Jonkowo, które odbędą się 31 października 2023 roku o godz.10:45 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Jonkowo.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo – opinia, dyskusja , głosowanie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2023 r. – opinia, dyskusja, głosowanie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – opinia, dyskusja, głosowanie.
 8. Wybór ławników na kadencję w latach 2024-2027:
  1. odczytanie protokołu Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników,
  2. wybór Komisji Skrutacyjnej,
  3. tajne głosowanie,
  4. odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej oraz podanie wyników tajnego glosowania,
  5. podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2024-2027.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej w miejscowości Wrzesina – opinia, dyskusja, głosowanie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Giedajty – opinia, dyskusja, głosowanie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie nieruchomości na rzecz Gminy Jonkowo. (działka nr 88. pow. 0,7900 ha, obręb Garzewko) – opinia, dyskusja, głosowanie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. (działka nr 86/110, obręb Jonkowo, powierzchnia: 27 m²) – opinia, dyskusja, głosowanie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. (działka nr 86/110, obręb Jonkowo, powierzchnia 815 m²) – opinia, dyskusja, głosowanie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. (działka nr 86/58, obręb Jonkowo, powierzchnia 540 m²) – opinia, dyskusja, głosowanie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. (działka nr 477/15, obręb Jonkowo, powierzchnia 0,7018 ha) – opinia, dyskusja, głosowanie.
 16. Zapytania Radnych i Sołtysów do Wójta Gminy Jonkowo.
 17. Zapytania Mieszkańców do Wójta Gminy Jonkowo.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie obrad.