Przewodnicząca Komisji Budżetowej, Bożena Łochajewska, zwołuje posiedzenie Komisji na dzień 31 października 2023 r., które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godz. 9:00.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie posiedzenia.