Przewodnicząca Komisji Budżetowej, Bożena Łochajewska, zwołuje posiedzenie Komisji na dzień 20.12.2021 r. (poniedziałek), które odbędzie się na sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godz. 08:00.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok.
  5. Sprawy różne.
  6. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
  7. Zamknięcie posiedzenia.