Przewodniczący Rady Gminy Jonkowo, Sławomir Wydymus, ma zaszczyt zaprosić na obrady siedemdziesiątej czwartej (LXXIV) nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Jonkowo, które odbędą się 1 lutego 2024 roku o godzinie 7:30 w sali sesyjnej w Urzędzie Gminy Jonkowo.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo - -dyskusja, głosowanie.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2024 r. - dyskusja, głosowanie.
  6. Zajęcie stanowiska Rady Gminy w Jonkowie w sprawie o naruszenie przez radnego zakazu, o którym mowa w artykule 24f, ust. 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
  7. Zamknięcie obrad.