Przewodniczący Rady Gminy Jonkowo, Sławomir Wydymus, ma zaszczyt zaprosić na obrady siedemdziesiątej trzeciej (LXXIII) sesji Rady Gminy Jonkowo, które odbędą się 18 stycznia 2024 roku  o godzinie 11:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Jonkowo.
 5. Zapytania Radnych i Sołtysów do Wójta Gminy Jonkowo.
 6. Zapytania Mieszkańców do Wójta Gminy Jonkowo.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo.– opinia, dyskusja , głosowanie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2024 r. - opinia, dyskusja , głosowanie.
 9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2023 - dyskusja, głosowanie.
 10. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2024 - dyskusja, głosowanie.
 11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Budżetowej za rok 2023 - dyskusja, głosowanie.
 12. Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetowej za rok 2024 - dyskusja, głosowanie.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.