Dłoń trzymająca kartkę z napisem komisja gospodarki - Rada Gminy Jonkowo.

Przewodniczący Rady Gminy Jonkowo, Marek Zieliński, zwołuje posiedzenie Komisji Gospodarki na dzień 17 maja 2024 r.  które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godzinie 9:30.

Kontur dwóch głów ludzkich oraz napis komisja spraw społecznych.

Przewodniczący Rady Gminy Jonkowo, Marek Zieliński, zwołuje posiedzenie Komisji Spraw Społecznych na dzień 17 maja 2024 r., które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godzinie 9:00.

Dłoń trzymająca znak zapytania, w tle wykrzyknik oraz napis: komisja skarg, wniosków i petycji.

Przewodniczący Rady Gminy Jonkowo, Marek Zieliński, zwołuje posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na dzień 17 maja 2024 r. o godzinie 8:30 które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

Dłoń trzymająca lupę. W tle wykresy i strzałki skierowane do góry.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Maciej Neugebauer, zwołuje posiedzenie Komisji na dzień 17 maja 2024 r.  które odbędzie się na sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godz. 8:00.