Z przyjemnością informujemy, iż wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów Zakład Gospodarki Komunalnej w Jonkowie wdraża system powiadamiania SMS.

 

W ramach usługi sms będą przesyłane informacje:

  • o awariach i pracach na sieci wodociągowej/kanalizacyjnej oraz związanych z tym przerwach w dostawie wody,
  • o wystawieniu faktury za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
  • o upływie terminu płatności faktury.

W celu skorzystania z usługi należy złożyć w siedzibie Zakładu druk oświadczenia o akceptacji korzystania z systemu powiadomień SMS.  

 

Załączniki:

Regulamin korzystania z powiadomień SMS wraz z załącznikami (format pliku: PDF, rozmiar: 107kB)

 

Oświadczenie o akceptacji korzystania z powiadomień SMS (format pliku: PDF, rozmiar: 56 kB)

Oświadczenie o akceptacji korzystania z powiadomień SMS (format pliku: DOCX, rozmiar: 20 kB)

 

Oświadczenie o zmianie numer telefonu (format pliku: PDF, rozmiar: 53 kB)

Oświadczenie o zmianie numer telefonu (format pliku: DOCX, rozmiar: 20 kB)

 

Oświadczenie o rezygnacji z usługi powiadomień SMS (format pliku: PDF, rozmiar: 50 kB)

Oświadczenie o rezygnacji z usługi powiadomień SMS (format pliku: DOCX, rozmiar: 20 kB)