Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania jakości wody pobranej 16 listopada 2020 r. stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Godkach zaopatrującego miejscowości: Godki, Pupki, Porbady, Bałąg, Nowe Kawkowo, Stare Kawkowo.

Pismo Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie (wrsja PDF, rozmiar: 79 kB)