Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego w Godkach zaopatrującego miejscowości: Godki, Pupki, Porbady, Bałąg, Nowe Kawkowo, Stare Kawkowo stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

Woda jest warunkowo przydatna do spożycia po uprzednim przegotowaniu.


Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.
Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)
Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.
Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.
Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Treść komunikatu Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie (format pliku: PDF, rozmiar: 103 kB)