W załączniku do artykułu przedstawiamy protokół z konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Jonkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.

 

Załącznik:

Protokół z konsultacji (plik w formacie PDF, rozmiar: 47,5 kB)