Z Agencji Rezerw Strategicznych do Jonkowa dotarły maseczki, które będą rozdawane mieszkańcom naszej gminy. Akcja będzie prowadzona od poniedziałku 15 marca 2021 do 28 marca 2021.

Ze względu na wysokie statystyki zachorowań na koronawirusa, rząd postanowił wesprzeć nasz region dodatkowymi maseczkami, mającymi zabezpieczyć mieszkańców. Łącznie na Warmię i Mazury trafiło 5,7 mln maseczek, do Jonkowa ok. 29 000. Maseczki będą jak poprzednio rozdawane zgodnie ze złożoną deklaracją śmieciową, a każdemu z mieszkańców przeznaczone są cztery maseczki. Będą rozdawane za pomocą punktów dystrybucji, a każdy mieszkaniec powinien je sam odebrać.

 

Wykaz punktów dystrybucji:

OSP Jonkowo: dla mieszkańców miejscowości: Jonkowo, Węgajty, Łomy, Gutkowo, Godki, Garzewko (bloki przy ul. Spacerowej - maseczki będą do odbioru w sklepie u p. Szymańskiej)

OSP Wrzesina: dla mieszkańców miejscowości: Wrzesina, Stękiny, Porbady, Giedajty, Warkały.

OSP Szałstry: dla mieszkańców miejscowości: Szałstry, Bałąg, Wołowno

OSP Matki: dla mieszkańców miejscowości: Mątki, Wilimowo, Polejki, Kajny

Sklep p. Ewertowskiej w Nowym Kawkowie: dla mieszkańców miejscowości: Nowe Kawkowo

Sklep p. Ewertowskiej w Starym Kawkowie: dla mieszkańców miejscowości: Stare Kawkowo, Gamerki Wielkie.

Sklep p. Ewertowskiej w Pupkach: dla mieszkańców miejscowości: Pupki

 

Maseczki będą wydawane:

OSP Jonkowo: poniedziałek – piątek w godz. 16:00 – 19:00 oraz dodatkowo w poniedziałek w godz. 7:30 - 11:00

OSP Wrzesina: środa, piątek w godz. 16:00-18:00 oraz w niedzielę 9:30 – 14:00 w okolicy kościoła we Wrzesinie.

OSP Szałstry: poniedziałek, środa w godz. 15:00 – 17:00

OSP Matki: poniedziałek – sobota w godz. 17:00 – 18:00

Sklep p. Ewertowskiej w Nowym Kawkowie: w godzinach otwarcia sklepu

Sklep p.Ewertowskiej w Starym Kawkowie: w godzinach otwarcia sklepu

Sklep p.Ewertowskiej w Pupkach: w godzinach otwarcia sklepu

 

Jeśli nie ma jakiegoś adresu na liście dystrybucyjnej, osoba ma prawo zgłosić sprzeciw. W tym celu należy skontaktować się ze Związkiem Międzygminnym

 „Czyste Środowisko”. Telefony kontaktowe: 89 506 50 10, 89 506 50 22, 89 506 50 27, 89 506 50 11